Bình Điền

Client: Bình Điền Production House: Next Step Media Director: Nam Neo Dop: Trường Nguyễn Product Manager: Phan Vũ Hoàng Producer: Lê Lộc Vfx: Nam Neo Editor: Tuấn Trương